ژنتیک تنها چیزی نیست که می تواند ویژگی های یک کودک را تعیین کند. در این پست تصاویری از شباهت میان والدین و فرزندان در همان سن فرزندان خواهیم دید. برخی از این شباهت های بسیار زیاد بین مادربزرگ و پدر بزرگ با فرزندان وجود دارد.در این خانواده ها، مقایسه بین یک کودک و پدر و مادر خود و یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ درهمان سن ثابت می کند که گاهی اوقات، این ها همه در ژن وجود دارد.معمولا ژن هایی غلبه می کنند که یا غالب یا تعدادشان از یکی بیشتر یا مشابه (ژن های مغلوب) یا ژن های وابسته به جنس باشند که در پسرها وجود دارد، بنابراین باید منتظر بمانید تا فرزندتان به دنیا بیاید و ببینید چه شکلی است و هنوز رازهایی در علم است که ما چیزی در مورد آن نمی دانیم.
کودک ۲۲ جفت کروموزوم دیگر هم به ارث می برد (۱۱ جفت از هر یک از والدین که در مجموع ۴۶ کروموزوم خواهدشد). کروموزوموم ها و ژن های موجود در آنها ویژگی های فردی از رنگ چشم ها و موها تا رنگ پوست و طول مژه ها و شکل بینی را تعیین می کنند.

مادربزرگ و نوه دختر

Grandmother And Granddaughter

پدر و پسر

Father And Son

پدر و پسر

Father And SonFather And SonFather And DaughterMother And DaughterMother And DaughterFather And SonFather And Son With Their SonsMother And DaughterMother And DaughterGrandmother And GrandaughterMother And DaughterFather And DaughterFather And DaughterFather And SonFather And Son

Mother And Daughter

پدر و دختر

Father And Daughter