از حدود دهه ۱۹۸۰ گونه های دوزیستان با کاهش شدید روبرو بوده اند. پژوهشگران نهایتا عامل این کاهش را شناسایی کرده اند: نوعی بیماری بنام (chytridiomycosis) که توسط نوعی قارچ بنام (Batrachochytrium dendrobatidis) ایجاد می شود. یکی از گونه های مقاوم به این قارچ، قورباغه ناخن دار آفریقایی(Xenopus laevis) است. حدود یک دهه پیش پژوهشگران در نمونه ای از این قورباغه که در سال ۱۹۳۴ جمع آوری شده بود، قارچ مورد بحث را پیدا کردند و حدس زدند که این گونه ممکن است به عنوان ناقل بیماری عمل کرده و به گسترش بیماری کمک کرده باشد.

تحلیل های جدید نشان می دهد که گسترش این قارچ در آمریکا با گسترش (Xenopus laevis) که در اوایل دهه ۱۹۰۰شروع شد،مرتبط است. در آن زمان پزشکان متوجه شدند که از این قورباغه می توان برای تشخیص حاملگی استفاده کرد و این امر باعث افزایش واردات این قورباغه ها شد. تست حاملگی با تزریق ادرار زیر پوست قورباغه صورت می گرفت. اگر شخص مورد نظر حامله بود هورمون های موجود در ادرار باعث القای تخم ریزی در قورباغه میشد.