تنباکو هم اکنون صنعتی ۲۰۰ میلیارد دلاری را در اختیار دارد که سالانه ۶ هزار میلیارد سیگار از آن ساخته می شود. یعنی سهم هر انسان هزار سیگار در سال است. و اما آنچه در سیگار پیدا می شود:

فرمالدهید: که برای مومیایی کردن اجساد استفاده می شود.

تولوئن: که به عنوان رقیق کننده در رنگ ها استفاده می شود.

استون: یک رقیق کننده قوی در پاک کننده های برق  ناخن.

آمونیا: که دانشمندان دریافته اند باعث می شود تا نیکوتین بیشتری جذب کنید.

اگر احتمالاً سیگار می کشید از آن دسته از انسانهایی هستید که  ارسنیک، بنزن، کادمیوم، سیانید هیدروژن، سرب، جیوه و فنل تنفس می کنید که  ۴۰۰۰ ترکیب شیمیایی مضر که در ۴۴ نوع  سم دسته بندی می شوند و سرطانی بودن ۴۳ نوع آنها ثابت شده است را شامل می شود. شاید این دلیل کافی برای ترک سیگار باشد. نظر شما چیست؟