گروهی از محققان انگلیسی با بررسی دوباره شرایط غرق شدن تایتانیک می‌گویند ممکن است غرق شدن این کشتی، کار کوه‌های یخ شناور نبوده باشد. تایتانیک در سال ۱۹۱۲ در اولین سفرش از بلفاست به سمت نیویوک غرق شد و ۱۵۰۰ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. مطابق فرضیه‌های موجود تابستان گرم آن سال باعث شناور شدن کوه‌های بزرگ یخ در اقیانوس اطلس شمالی شده بود و به همین دلیل کشتی با یکی از آنها بر خورد کرد و سپس غرق شد. اما پژوهش جدید نشان می‌دهد در آن سال تعداد کوه‌های یخ شناور آن‌قدر‌ها هم که پیش از این تصور می‌شده، نبوده. در پژوهش جدید گرانت بیگ و دیوید ویلتون از بخش جغرافی دانشگاه شفیلد، تمام اطلاعات گارد ساحلی و اداره دریانوردی آمریکا از سال ۱۹۰۰ تا چند دهه بعد را بررسی کرده‌اند. نتایج آنها نشان می‌دهد که شناور شدن کوه‌های یخ در آن سال‌ها غیرطبیعی بوده اما بی‌سابقه نبوده و این اتفاق بار‌ها قبل و بعد از آن رخ داده بود. مثلا آنها متوجه شدند مطابق آمار گارد ساحلی آمریکا تعداد کوه‌های یخ در سال ۱۹۰۹ بسیار بیشتر از سال ۱۹۱۲ بوده است.