یک بار دیگر دوستان خوش ذوق مهندس آستین همت خود را بالا زده و یکی دیگر از بندهای وابستگی کشور را قطع کرده و گامی بزرگ در اعتلای ایران و صنعت ایران برداشتند. ترجمه دقیق و زیرکانه دنده اتومبیل برگ سبزی است در کارنامه این بزرگ مردان. به نظاره می نشینیم.

 

دنده اتوماتیک