این تصاویر آخرالزمانی شبح وار یک صحنه از فیلم “مردگان متحرک” نیست، آنها در واقع در یکی از بزرگترین گورستان های خودرو در جهان گرفته شده اند. قبرستان خودرو چاتیلیون واقع در بلژیک می باشد.

با توجه به افسانه های محلی این اتومبیل توسط سربازان آمریکایی در جنگ جهانی دوم، چون قادر به برگرداندن آنها به ایالات متحده نبودند، باقی مانده است. به طوری که آنها تصمیم گرفتند خودروها را در جنگل پنهان کنند تا زمانی که آنها قادر به برگرداندن آنها شوند. مردم محلی اختلاف نظر دارند و می گویند که آنها تخلیه ماشین های قدیمی از وسایل نقلیه ساخته شده پس از جنگ جهانی دوم می باشد.

 در Chatillon چهار گورستان خودرو با بیش از ۵۰۰ خودرو خودرو وجود دارد. متاسفانه، بسیاری از اتومبیلها توسط مردم محلی به سرقت رفته است و با توجه به مسائل زیست محیطی کل گورستان در سال ۲۰۱۰ پاکسازی شده است.

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-1

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-10

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-2

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-8

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-12

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-9

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-5

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-6

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-7

chatillon-car-graveyard-abandoned-cars-cemetery-belgium-11