به نقل از پایگاه خبری تلگراف، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا به مانوئلا آرکوری که در ایران وی را به نام ویتالی در مجموعه تلویزیونی افسران پلیس می شناسند، پیشنهاد داده بود که در ازای یک شب بودن با وی اجرای معتبرترین جشنواره موسیقی ایتالیا را بر عهده داشته باشد.
این در حالی است که آرکوری با این پیشنهاد مخالفت و آن را رد کرده است. به همین دلیل به عنوان یک قهرمان در ایتالیا مورد تجلیل قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، برلوسکنی به آرکوری پیشنهاد داده بود که با وی رابطه جنسی برقرار کند و در عوض وی افتخار مجری گری جشنواره موسیقی سان رمو را که هر ساله برگزار می شود، به دست آورد.
اقدام آرکوری در رد این پیشنهاد بی شرمانه از سوی برلوسکنی باعث شده است مردم ایتالیا به شوخی از مقامات واتیکان بخواهند وی را یک قدیسه بنامد و یا حتی از وی خواسته اند به عنوان نخست وزیر جانشین برلوسکنی شود.
گفتنی است آرکوری تاکنون چندین بار پیشنهاد برلوسکنی را رد کرده است و این در حالی است که این مسئله در پی ضبط مکالمات تلفنی برلوسکنی با آرکوری توسط دادگاه ایتالیا افشا شده است.