حتما فراموش کرده اید! که قبلا دو مطلب با عنوان تبلیغات فوق هنری تقدیم حضور کردیم. برای یادآوری این دو مطلب در زیر آورده شده است:

اون دو مورد بالایی را از دست ندید. خیلی خوب، امروز سری سوم این تصاویر فوق هنری را با هم می بینیم. تبلیغاتی که هنرمند تلاش کرده مطلب خود را در در بوته هنر وجودی بپروراند و پیوندی روح نواز خلق کند.

آشپزخانه تان را تازه نگه دارید – زیمنس

کمربند ایمنی صندلی عقب، حتما یه استفاده ای داره

کاملا طبیعی
از این تازه تر نمیشه

خودرو الکرتیکی شورولت

انگار خودت اونجا بودی – سامسونگ

منتظر این نباش که کار بیاد سراغت. بیا سایت ما و کارت را خودت انتخاب کن!

قهوه قوی – Beans & Beyond