صاحب خانه ها و باغبان ها اغلب مقدار زیادی پول صرف از بین بردن کنده های درختان در باغ و باغچه خود می کنند، اما راه بهتری نیز وجود دارد! با کمی تلاش و خلاقیت می توان این کنده های درختان را به گلدان های بسیار زیبایی تبدیل کرد و به این صورت آنها را تغییر کابری داد و از زیبایی آن بهره برد. برای اینکار مرکز یک کنده را خالی کنید و درون آن را از خاک و بذر پر کنید به این سادگی می توانید یک گلدان زیبا برای خود بسازید.

tree-stump-flower-garden-74

tree-stump-flower-garden-36__605

tree-stump-flower-garden-26__605

tree-stump-flower-garden-25__605

tree-stump-flower-garden-23__605

tree-stump-flower-garden-20__605

tree-stump-flower-garden-18__605

tree-stump-flower-garden-13__605

tree-stump-flower-garden-12__605

tree-stump-flower-garden-11__605

tree-stump-flower-garden-9__605

tree-stump-flower-garden-7__605

tree-stump-flower-garden-6__605