از خلاقیت زیاد گفته ایم و باز نیز خواهیم گفت چرا که خلاقیت منحصر به فرد، بکر، زیبا و نشاط آور است. در این پست آقای ویکتور نونز خلاقیت خود را چنین معنا می کند….