برای تزئین و زیبایی اتاقتان همیشه به عالیترین و گرانترین امکانات نیاز ندارین، گاهی یک جعبه چوبی، یک لوستر خلاقانه چنان سایه ای پر نقش و نگار بر دیوارهای اتاقتان می اندازد که انسان به تحیر در آن می نگرد. با هم دو نمونه از این خلاقیت های بی نظیر را به نظاره می نشینیم.

جعبه چوبی


اتاق جنگلی تنها با یک کار کوچک بر لوستر