فیزیکدان‌های مرکز اپتیک کوانتومی موسسه «ماکس پلانک» آلمان با ساختن یک ساعت متحرک که با یون‌های لیتیوم کار می‌کرد، تغییر گذشت زمان در سرعت‌های مختلف را اندازه گرفتند. این یون‌ها در مرکز یون‌های سنگین «دارمشتاد» آلمان تا یک سوم سرعت نور سرعت گرفته و گذشت زمان برای آنها با یون‌های ثابت مقایسه شد. نتیجه کار تایید می‌کند (همان‌طور که تئوری نسبیت اینشتین پیش‌بینی می‌کرد)، سرعت زیاد باعث گذشت کند‌تر زمان می‌شود.

f6530bbe-dd11-47b8-8932-56b8e28f1d4a-620x330

نتایج تحقیق فعلی که در نشریه فیزیک «ریویو لترز» چاپ شده، نتیجه ۱۵ سال تحقیق در موسسه ماکس پلانک است. به گفته دیگر فیزیکدان‌ها این نتایج ۵۰ تا ۱۰۰ برابر بهتر از نتیجه آزمایشات دیگری است که تا به‌حال برای اثبات اتساع زمانی انجام شده است. علاوه بر آن، این آزمایش نشان می‌دهد که در سیستم زمان سنجی ماهواره‌های جهانی و موقعیت‌یاب و همین‌طور دیگر سیستم‌های ماهواره‌ای که به تعیین دقیق زمان وابسته هستند، باید بازنگری شود. آژانس فضایی اروپا برای اصلاح این زمان سنجی‌ها آزمایشی را در ایستگاه بین‌المللی فضایی انجام خواهد داد.