آدمی زیباست و فطرتاَ زیبایی پسند. هر آنچه که نقشی از زیبایی در آن باشد این فطرت آدمی را هدف قرار داده و ناخودآگاه حس تحسین وی را برمی انگیزد. خلاقیت هدیه خداوند و روح جلا یافته هنر در رفتار آدمی است. داشتن ذهن خلاق دست مایه بسیاری از اختراعات و نوآوری های بشری بوده است. انسان خلاق نه تنها خود بلکه دیگران را در داشتن زندگی زیبا یاری می دهد. انسان همواره به هنر علاقمند بوده است و هنرمندان را مورد ستایش قرار می داده است. به دلیل همین تقارب هنر و خلاقیت است که یک اثر هنری تا مدتها در ذهن بیننده باقی می ماند.

رئسهای شرکت های بزرزگ از این ترفند در جهت افزایش فروش محصولات خود استفاده می کنند. در زیر نمونه هایی از این  بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و هنری را می بینید.

بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (1)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (2)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (3)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (4)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (5)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (6)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (7)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (8)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (9)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (10)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (11)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (12)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (13)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (14)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (15)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (16)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (17)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (18)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (19)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (20)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (21)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (22)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (23)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (24)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (25)
بیلبوردهای تبلیغاتی خلاقانه و خنده دار (26)

موضوعات مشابه زیر را نیز ببینید: