به سلامتی اون باجه تلفنی که تو بارون میرفتی زیر سقفش یدونه دو زاری مینداختی توش یه ساعت حرف می‌زدی آخرشم پولتو پس می‌داد…