در لیست ۱۰ دختر قد بلند جهان نام  او وجود ندارد. نامش Elisany Silva یا Elizane Cruz Silva یا Silva da Cruz Elizane است.
نام این دختر ۱۷ ساله برزیلی اکنون در لیست قد بلندترین زن “جوان” جهان ثبت شده است.

قد وی ۶ فوت و ۹ اینچ (معادل ۲.۱۰۳ متر) است که از هر زنی در شهر و کشور خود بلند تر است. اگر وی را در لیست قد بلندترین زنان جهان قرار دهند، رتبه هشتم و بعد از Malee Duangdee تایلندی با ۲۰۸ سانتی متر قرار خواهد گرفت.

عکس های این دختر بلند قد جوان :

elisany_silva

elisany_silva