در یک برنامه تلوزیونی شرلی کرو ( یک بیمارسرطانی) گفت که این موضوع باعث ایجاد ســرطان سیــنه در وی شده. این موضوع یکی از علل رایج درجات بالای ابتلا نسج به شکل سرطانی در سینه شناخته شده. دکتر (متخصص غدد) معالج شرلی کرو به او گفت: نباید از آبی که در ماشــین مانده بنوشید.


بطری آب

گرما باعث واکنش شیمیایی در پلاستیک حاوی آب شده و باعث آزاد شدن مولکولهای مواد سمی در آب می شود. این مولکولها به صورت سـم مهلکی در بافت سرطانی سینه پیدا شده . پس خواهشمندیم مراقب باشید و آب باقی مانده در ماشین را ننوشید. گروه سها به عزیزان خواننده این ایمیل توصیه می کند که اصولا از نوشیدن آب و مایعات دیگر بسنه بندی شده در بطریهای پلاستیکی اکیدا خوداری کنند چون متاسفانه در ایران سرویس های حمل و نقل و سوپرمارکتها این بطریها را در محل های خنک نگهداری نمی کنند و حداقل این بطریهای پلاستیکی حاوی آب حداقل مدت زمان قابل توجهی در محیط گرم باقی مانده اند و آب محتویات آنها به اندازه کافی ناسالم است!  

توصیه: جهت نگهداری آب آشامیدنی به جای پلاستیک بهتراز قمقمه استیل و یا بطری شیشه ای استفاده کنید. 
احسان: هیچ مقاله ای در این مورد پیدا نشد. فقط جهت اطلاع انتشار داده شده است.