اگر شما نیاز به دلیل دیگری برای ننوشیدن آب دریا دارید! این مطلب را بخوانید. دیوید Liittschwager، برنده جایزه عکاسی که تعداد زیادی از عکس های حیات وحش دریایی برای نشنال جئوگرافیک را نیز انجام داده است. تصویری شگفت انگیز از موجوداتی که در داخل یک قطره از آب دریا وجود دارند را ایجاد کرده است! با بزرگنمایی۲۵ بار، او نشان داد که طعم شور آب دریا فقط بخاطر نمک آن نیست بلکه باکتری ها، کرم ها، تخم ماهی، لارو خرچنگ، دیاتومها و بسیاری موجودات ریز دیگر در نوشیدن هر قطره آب دریا بسوی دهان شما حمله می برند.