به همت یک شرکت فرانسوی، اکنون بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان در شهر برلین واقع شده است. این طراحی، بعنوان بزگترین نقاشی دیواری ساختمان، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. تصاویر را ببینید.

بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان بزرگترین نقاشی دیواری ساختمان

پ.ن: می دونم تو شهرهای خودمون هم از این طراحی ها هست البته در مقیاس کوچک تر. اگر شما تصویری از نقاشی های هنری در گوشه و کنار خیابان های شهرهای ایران دید حتما برای ما ارسال کنید تا در ستایش و ترویج این فرهنگ و هنر ناب گامی برداریم.