در ادامه لیست ۱۰ تایی از بزگترین جزیره های کره زمین آورده شده است. اگر قاره استرالیا در این لیست قرار بگیر، قطعا بزرگترین جزیره با وسعت ۷۶۱۹۹۳۰ کیلومتر مربع خواهد بود. اما همانطور که می دانیم استرالیا قاره کوچکی است و بررسی آن در لیست جزیره ها صحیح نمی باشد. بنابراین:

۱- گرینلند Greenland
مساحت ۲۱۷۵۶۰۰ کیلومتر مربع
۲- گینو نو در اندونزی New Guinea
مساحت ۷۸۵۷۵۳ کیلومتر مربع
۳- بورنئو در اندونزی و مالزی Borneo
مساحت ۷۴۸۱۶۸ کیلومتر مربع
۴- ماداگاسکار Madagascar
مساحت ۵۸۷۷۱۳ کیلومتر مربع
۵- جزیره بافین در کانادا Baffin
مساحت ۵۰۳۹۴۴ کیلومتر مربع
۶- جزیره سوماترا در اندونزی Sumatra Island
مساحت ۴۴۳۰۶۵ کیلومتر مربع
۷- جزیره هونشو در ژاپن Honshu Island
مساحت ۲۲۷۴۱۳ کیلومتر مربع
۸- انگلستان Great Britain
مساحت ۲۱۸۰۷۷ کیلومتر مربع
۹- جزیره ویکتوریا در کانادا Victoria Island
مساحت ۲۱۷۲۹۲ کیلومتر مربع
۱۰- جزیره ایلسمر در کانادا Ellesmere Island
مساحت ۱۹۶۲۳۶ کیلومتر مربع

Morondava-in-Madagascar

Morondava-in-Madagascar

جستجوهای مشابه:

  • بزرگترین جزیره کره زمین
  • جزیره ها کدامند؟
  • بزرگترین جزیره ها
  • نام بزرگترین جزیره های زمین
  • در جستجوی بزرگترین جزیره زمین
  • ۱۰ جزیره بزرگ کره زمین
  • ۱۰ بزرگترین جزیره ها