یک هنرمند به نام Jenin Shereos در یک اقدام جالب شروع به ساخت برگ با استفاده از موی انسان کرده است. وی چند سال پیش زمانی که در حال پیاده روی در جنگل های شمال کالیفرنیا بود، زیبایی منحصر به فرد اسکلت های به جامانده از برگ های درختان توجه او را به خود جلب کرد. وی در فکر این بود که راهی را بیابد که بتواند ساختار این برگ های زیبا را حفظ کند. ایده ای که به ذهن او رسید استفاده از موی انسان برای حفظ ساختار عروقی پیچیده این برگ ها بود که نتیجه آن خلق آثار متفاوت و بی نظیر است. در زیر نمونه کارهای این هنرمند را ببینید.

Shereos_01__880

I-make-leaves-out-of-human-hair__880 (1)

I-Make-Leaves-Out-Of-Human-Hair__880

I-make-leaves-out-of-human-hair1__880

I-make-leaves-out-of-human-hair2__880

Shereos_02__880

Shereos_02b_detail__880

Shereos_03__880

Shereos_04__880

Shereos_05__880

Shereos_06__880

Shereos_07__880

Shereos_07b_detail__880