ساختن بلندترین ساختمان دنیا رقابتی ابدی است که هیچ گاه تمام نمی شود. این رقابت که از اواخر دهه ۸۰ میلادی شروع شد حالا به نزدیکی های یک کیلومتر بالاتر از سطح زمین رسیده و با ورود یک رقیب دیر هنگام شکل جدی تر به خود گرفته. ورود چینی ها به عرصه این رقابت ها هرچند دیر است اما آنها می خواهند با قدرت و با به کارگیری فناوری های سبز یک جفت برج بلند بسازند که البته صورتی رنگ خواهد بود. در این برج ها مه ققنوس نام  دارند، برج بلند تر که “فنگ” نام دارد یک کیلومتر ارتفاع دارد و خواهر کوچکترش که “هونگ” نام دارد صد متری از برادر بزرگترش کوتاه تر است. این برج در مرکز شهر “ووهان” روی رودخانه یانگ تسه ساخته خواهد شد، شهری که این رود آن را به دو قسمت تقسیم می کند و پر از دریاچه های مختلف ایت. این برج ها هم برای همخوانی با طبیعت این منطقه هر فناوری سبز رایج و دور از ذهنی را به کار خواهند گرفت. برادر بزرگ به صفحات خورشیدی مجهز خواهد بود و در ارتفاع بلندش توربین های بادی برای تامین انرژی ها خواهند چرخید دیوارهای هونگ از گیاهان پوشیده خواهند شد و انرژی اش از راکتورهایی تامین می شوند که با توده های زیستی کار می کنند. توربین ها باید بلند مرتبه و و راکتورهای زیستی هردو از بزرگترین در نوع خودشان خواهند بود و در آنها نواوریی هایی جهت تولید بیشتر انرژی به کار گرفته شده است. با این حال برج ها بیشتر جنبه نمادین دارند و بلند ترین برج تنها می تواند ۱۰۰ طبقه مفید داشته باشد و بقیه ارتفاع آن به توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست اختصاص خواهد داشت. عملیات ساختمانی این برج ها به زودی شروع خواهد شد با این حال بسیاری هشدار می دهند که شکست این پروژه می تواند نگاه به فناوری سبز در چین را بدبینانه کند.