معجزه آرایش… به هر کدوم از این خواهر ها همه نوع وسایل آرایش و چند ساعت هم وقت میدن. ببین چه کرده اند…

در نهایت نفر دوم از سمت چپ هم اول میشه…