با خودت درست صحبت کن

خوشبخت فکر کنید

اگر کنار خانواده خود هستید و بدنی سالم و سلامت دارید ۷۰% دارایی های دنیا را دارید و اگر سالم هستید مطمئناً توانایی بدست آوردن پول کافی برای گذران زندگی روزمره خود را هم دارید، با این تفاصیر اگر بخواهید میتوانید ۱۰۰% دارایی های دنیا را داشته باشید ، فقط کافیست به نکات و جنبه های مثبت زندگی فکر، و بر روی آن ها تمرکز کنید.مطمئن باشید هیچکدام از این حرف ها شعار نیست و من شخصاً این موضوع را تجریه کرده ام ، مدتی بود که تمام وقت و ذهنم مشغول نداشته ها و ناتوانی هایم بود در آن مدت خود را فردی شکست خورده و افسرده میدیدم ،آن زمان تنها ۱۹ سال داشتم.فرقی نداشت به چه فکر میکردم هرچه بود منفی بود (نمیتونم درس بخونم،نمیتونم بیرون برم ،نمیتونم)
اما تنها با یک تغییر بسیار ساده و کوچک در نحوه صحبت کردن با خودم یا بهتر است بگویم با تغییر لحن و کلمات ،زندگی هم تغییر کرد.تنها کافیست “ن” را از ابتدای افعال حذف کنیم آنگاه زندگی روشن میشود. مطمئنم که این را همه شما میدانید اما اجازه بدید بازهم تکرار کنم ، این انرژی ها و افعال مثبت هستند که باعث میشوند حتی یک فرد ثروتمند ،ثروتمند بودن واقعی را تجربه کند. اگر فردی ثروت کلانی داشته باشد و هیچ امر مثبتی با آن انجام ندهد یا هیچ انرژی از آن نگیرد همچنان فردیست فقیر.
لطفاً داشتن حس خوب و خوشبختی را در پول جستجو نکنید . انسانهایی هستند که در کنار خانواده و با یک زندگی کاملا ساده احساس خوشبختی و آرامش دارند زیرا معتقدند دارایی آنها خانواده ،سلامتی و کارشان ،هدفشان یا… است.آن ها از دارایی امروزشان لذت میبرند.