در یک مثال زیبا از یک اکوسیستم بسته اما کاربردی، دیوید لاتیمر یک باغ مهر و موم شده در داخل یک بطری شیشه ای غول پیکر ساخته است که  تنها یک باراز زمانی که رشد آن شروع شده است (۵۴ سال پیش) ،باز شده است. این پیرمرد ۸۰ ساله  به باغ مهر و موم شده در بطری از سال ۱۹۷۲  آب نداده و جالب است که هنوز زنده است.

لاتیمر باغ را در یکشنبه عید پاک در سال ۱۹۶۰ کاشته شده است. او مقداری کمپوست و یک چهارم پیمانه آب را به یک گپ شیشه ای ۱۰ گالنی قرار داد و جوانه spiderwort را با استفاده از سیم وارد آن کرد. در سال ۱۹۷۲، او رابطری باغ را باز  دوباره کمی آب به آن اضافه کرد . بطری کاملا مهر و موم شد و تنها چیزی که در دسترسش است،مقدار زیادی از نور خورشید است!

این ممکن است عجیب به نظر برسد که یک باغ کاملا مهر و موم شده چگونه رشد کرده است، در واقع باغ یک اکوسیستم کاملا خود کفا است.باکتری های موجود در کمپوست گیاهان مرده را تجزیه و اکسیژنی که توسط گیاهان داده می شود را می شکنند و آن را تبدیل به دی اکسید کربن که گیاهان  برای بقا به آن نیازمندند می کند. بطری نسخه بسیار عالی کوچک از زمین به عنوان یک کل است.