توجه: تا بارگذاری کامل بازی شکیبا باشید.

اگر علاقمند به بازی های فکری هستید، Cube Roll یکی از بهترین گزینه هاست. در این بازی می بایست در هر مرحله ضلع قرمز رنگ مکعب را بر روی خانه قرمز قرار دهید. در ادامه مراحل بازی بسیار پیچیده خواهد شد. در هر مرحله برای شروع مرحله جدید از کلید Space استفاده کنید.

دیگر بازی ها: