مثنوی کوتاه فوق سروده آقای مهدی آل ابراهیم عزیز نویسنده بخش عاشقانه های سایت است. که البته این روزها کمتر شاهد مطالب زیبایشان در سایت هستیم. اما حقیر از ایشان اجازه گرفتم تا قسمتی از این شعر را در سایت قرار دهم. مخاطب شعر نیز بوضوح قابل درک است 🙂

رمانتیک

ای نور در آمیخته با پیکر زن   ای خوب ترین آدم این شهر شدن
ای وزن نگاهت شده مقیاس غزل   ای شهد لبت شاکله ی قند و عسل
ای ریخته افسانه موهات به دوش   ای روز و شبت با دل من ناز فروش
ای جذبه چشمان توام دام گناه   ای بوسه لب های توام حسرت و آه
ای مرر دستات مرا قبله ناز   ای شعله ی تب، بر تن من سوز و گداز