محققان آلمانی که نتایج تحقیقشان در نشریه “نیچر” منشر شده، می گویند امکان کنترل محتوای رویا وجود دارد. آنها در پژوهشی از ۲۷ نفر که تجربه رویای شفاف واضح را نداشتند، استفاده کردند. رویای اگاهانه و شفاف رویایی است که فرد می تواند در آن به اختیار خودش محتوای رویا و روند اتفاقات را تغییر دهد. آنها بعد از اینکه این افراد وارد مرحله خواب عمیق شدند جریان ضعیف الکتریکی با فرکانس ۲ تا ۱۰۰ هرتز را به مدت ۳۰ ثانیه از طریق پوست سر به نواحی پیشانی و گیجگاهی مغز آنها فرستادند. محدوده فرکانس ۴۰ هتز جایی بود که بیشتر افراد مورد تحقیق بعد از بیدار شدن در ان رویای شفاف و آگاهانه دیده بودند. هدف از این پژوهش کمک به کسانی است که مبتلا به اختلال تنش زای پس از رویداد یا PTSD هستند. این افراد به دلیل درگیر شدن در حوادث ناخوشایند مانند جنگ، کابوس های وحشتناکی می بینند و این کشف می تواند به آنها کمک کند، محتوای خوابشان را تغییر داده و از شر بیماری خلاص شوند. کتر اورسولافوس، روانشناس بالینی در دانشگاه گوته آلمان و پژوهشگر ارشد این تحقیق می گوید: “ما به این نتیجه رسیدیم که می توانیم به آسانی آگاهی خود را در رویا تغییر دهیم.”