کاکتوس گیاهی است که برای رشد به محیطی گرم نیاز دارد. اگر شما مایل هستید که در منزل خود کاکتوس داشته باشد و عمر آنر را افزایش دهید می توانید مانند زیر گلخانه کوچکی را بسازید تا کاکتوس های شما بتواند بهتر رشد کند.

کاکتوس

برای این کار به یک ظرف شیشهای مانند زیر نیاز داریم.

ظرف شیشه ای

ظرف خود را با خاک مناسب (مخلوطی از خاک باغچه و گیاه خاک) پر کنید.

خاک باغچه

گیاه خاک

کاکتوس های متفاوت را مطابق با سلیقه خود درون این ظرف بکارید.

کاشت کاکتوس

سپس مقداری به کاکتوس های کاشته شده آب دهید و سر ظرف خود را با پلاستیک غذا بپوشانید.

کاکتوس

در این روش آب بخار شده به پلاستیک غذا که با آن سر ظرف را پوشانده اید برخورد می کند و دوباره به درون ظرف چکه می کند. همچنین کافی است هر هفته و یا دوهفته یکبار متناسب با اندازه ظرف و تعداد کاکتوس های خود کاکتوس ها را آبیاری نمایید. میزان آب نیز زیاد نباشد.

در این روش می توانید از ظرف هایی با سر تنگ و یا حتی دو ظرف شیشه ای نیز استفاده کنید.

کاکتوس

کاکتوس شیشه ای