چیزی واقعا رضایت بخش در مورد ایجاد یک شی مفید با دو دست خود وجود دارد، به خصوص اگر شما آن را با مواد بازیافتی ساخته و  کمک به محیط زیست نمایید. در اینجا برخی از ایده های ساخت آیتم های فریبنده و خلاقانه بسیار عالی برای وسایل نوری مانند لامپ میز و یا لوستر خدمتتان ارائه می گردد.

۱. لامپ از جعبه های تتراباکس بازیافتی

diy-lamp-ideas-1

diy-lamp-ideas-2

diy-lamp-ideas-3

diy-lamp-ideas-4

creative-diy-lamps-chandeliers-1-9

۲. لامپ قاشق پلاستیکی

creative-diy-lamps-chandeliers-6-1

creative-diy-lamps-chandeliers-6-4

creative-diy-lamps-chandeliers-6-3

۳. چراغ آویز

creative-diy-lamps-chandeliers-17

creative-diy-lamps-chandeliers-17-1

creative-diy-lamps-chandeliers-17-2

۴. لوستر پاستیلی

creative-diy-lamps-chandeliers-5-1

creative-diy-lamps-chandeliers-5-2

۵. لوستر طبلی

creative-diy-lamps-chandeliers-7-1

creative-diy-lamps-chandeliers-7-2

۶. تبدیل قطعات کوچک دوچرخه به لوستر

creative-diy-lamps-chandeliers-10-2

creative-diy-lamps-chandeliers-10-1

creative-diy-lamps-chandeliers-10-3

 ۷.لامپهای حک شده آفریقایی

creative-diy-lamps-chandeliers-9-5

creative-diy-lamps-chandeliers-9-1

creative-diy-lamps-chandeliers-9-2

creative-diy-lamps-chandeliers-9-3

creative-diy-lamps-chandeliers-9-4

۹. لامپ های کلاهی

creative-diy-lamps-chandeliers-11-1

۹. چراغ های کاغذی

creative-diy-lamps-chandeliers-4-3

creative-diy-lamps-chandeliers-4-2

۱۰. لامپ های رنده ای

creative-diy-lamps-chandeliers-15

۱۱. لامپ های ابریشمی

creative-diy-lamps-chandeliers-12-2

creative-diy-lamps-chandeliers-12-3

۱۲. چراغ نقره

creative-diy-lamps-chandeliers-16

۱۳. چراغ ابری

creative-diy-lamps-chandeliers-13-1

creative-diy-lamps-chandeliers-13-2

۱۴. چراغ گلوب

creative-diy-lamps-chandeliers-19-1

 ۱۵. چراغ فنجانی

creative-diy-lamps-chandeliers-8

۱۶. چراغ آویز انفجار کاغذی

creative-diy-lamps-chandeliers-21-1

creative-diy-lamps-chandeliers-21-2