اگر شما نیز به دنبال مکانی دنج و شاد برای مطالعه و با محل کار خود نیاز دارید می توانید از ایده زیر استفاده کنید و چراغ مطالعه دیواری زیبایی را برای اتاق خود بسازید. این چراغ مطالعه کرکی، به دلیل انعطاف پذیری آن ایده خوبی برای محل کار و یا میز مطالعه است. برای ساخت این چراغ مطالعه به وسایل زیر احتیاج دارید:

  • گیره  تاشو
  • قاب فلزی آینه
  • سیم آلومینیومی
  • پرهای رنگی
  • چسپ مایع
  • تور پلاستیکی با شبکه های  متوسط
  • جا لامپی
  • لامپ

وسایل مورد نیاز

روش ساخت:

قاب دایره ای آینه را مانند نمونه با استفاده از سیم آلومینیومی می پیچیم و به شکل زیر در می آوریم

میله آلومینیوم

تور را در اندازه مورد نیاز می چینیم و بر روی قابی که در بالا درست کردیم می کشیم و اضافه آن را می گیریم

تور

تور

تور

تور

تور

حال جا لامپی که داشتیم را مانند تصویر درون قاب قرار می دهیم

جا لامپی

جالامپی

در این مرحله پرهای رنگی که داشتیم را با استفاده از چسپ به تور می چسپانیم. می توانید به جای تور از وسایل تزئینی دیگری نیز استفاده کنید

پرهای رنگی

پرهای رنگی

چراغ مطالعه

لامپ آن را وصل کنید.

لامپ

حال پایه تاشو را به آن وصل کنید. چراغ مطالعه شما آماده است!

چراغ مطالعه

چراغ مطالعه