یکی از بهترین تفریحات چادر زدن در دل طبیعت است. بعید می دونم کسی باشه که شب نشینی در جنگل را دوست نداشته باشه. یک جمع دوستان صمیمی یا اعضای خانواده دور یک آتش گرم تا صبح، چنان صفایی دارد که تا مدتها در ذهن خواهد ماند. اگر شما هم اهل چنین جمع هایی باشید یقینا با مشکل روشن نگه داشتن آتش مواجه شده اید. یک ایده خلاقانه برای شما داریم.

در تصویر زیر ببینید چطور می توان با کمی هیزم و چند پایه چوبی برای ۱۴ ساعت آتش را روشن نگه داشت.

روشن نگه داشتن آتش برای 14 ساعت