قبل از هر چیزی تقاضا می کنم ابتدا مطلب زیر را ببینید (اگر از خوانندگان همیشگی سایت هستید بازهم اون مطلب را ببینید، خالی از لطف نیست):

خوب بریم سراغ اصل مطلب! امروز به شما خواهیم آموخت که چگونه و بدون هیچ هزینه خاصی، یک صندلی زیبا و البته خلاقانه بسازید. اگر باغی یا باغچه ای در گوشه به دور از شهر پرهیاهو دارید مطالب خلاقانه و یا بخش هنری سایت را از دست ندهید.

ساخت صندلی با لاستیک