در واقع چرخش زمین به دور محور خود به تدریج در حال کند شدن است؛ اما این اتفاق چنان آهسته رخ می دهد که بعید است در طول دوره حیات بشر روی زمین تاثیری بر روی زندگی ما بگذارد. همزمان با این کند شدن تدریجی که گریزی از آن نیست، سرعت گردش زمین به دور خود می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند زمین لرزه و برخورد سیارکی تغییر کند. با این وجود، حتی اثرات این رخدادها نیز به اندازه ای نیست که بشر متوجه آن شود. اما فرض کنیم که روزی زمین واقعا از گردش باز ایستد. در صورت وقوع این رخداد، تنها تقویم بشری دستخوش تغیر نمی شود؛ بلکه فجایع زیادی رخ خواهد داد که مشکل تقویم کوچکترین آنها به شمار می رود. واضح ترین بلایی که سر زمین می آید این است که یک سمت سیاره دائما در معرض نور خورشید قرار دارد، درحالی که سمت دیگر در تاریکی مطلق ناشی از نرسیدن نور خورشید به آن قرار می گیرد. اما این تنها آغاز تغییرات ژرف و ناگهانی است که ما تجربه خواهیم کرد.

در مرحله بعد شکل سیاره تغییر می کند. همانطور که می دانید، زمین کره کامل نیست؛ بلکه به دلیل حرکت دورانی اش اندکی در قطب ها حالت مسطح دارد. حذف گردش سیاره به دور خود باعث می شود زمین بی درنگ شکل کره کامل را به خود بگیرد؛ رخدادی که به دلیل سرعت وقوعش، خرابی های فاجعه آمیزی به دنبال خواهد داشت. 

در مرحله آخر، تغییرات چشمگیری در اقیانوس ها و حرکات کشندی آنها و همچنین جریان های آب و هوایی زمین رخ خواهد داد. بدون وجود نیروی چرخشی که بر اقیانوس ها وارد شود، حرکات مرتبط با حجم های عظیم آب به روشی کاملا متفاوت رخ می دهد که پیش بینی آن برای ما بسیار دشوار خواهد بود و حتی ممکن است باعث بروز سونامی های دائمی در سواحل قاره ها شود.