لاکپشت های غول پیکر رودخانه زی  تا ۸۰ سانتی متر رشد می کنند و در رودخانه های آمریکای جنوبی  یافت می شوند.  دانشمندانی که در بخش های برزیلی آمازون بر روی این لاکپشت ها مطالعه می کنند متوجه شده اند که این لاکپشت ها از صداهای متنوعی برای ارتباط و هماهنگ کردن رفتارهای اجتماعی شان استفاده می کنند، این اصوات شامل صداهایی که لاکپشت های ماده برای صدا زدن نوزادهای تازه از تخم درآمده استفاده می کنند هم میشود. نتایج این تحقیق که در ماه جون(خرداد ) ۲۰۱۴  در نشریه هرپتولوژیکا به چاپ رسیده است نشان دهنده اولین مثال از مراقبت والدینی در لاکپشت هاست. بعضی از صفات جالب این لاکپشت ها، مانند گردهمایی های بزرگ در زمان لانه گزینی از مدتی پیش شناسایی شده بود اما اینکه لاکپشت ها چگونه رفتارشان را با یکدیگر هماهنگ می کنند هنوز کاملا مشخص نیست.

در تحقیق اخیر توجه روی صداهای تولید شده توسط لاکپشت ها به عنوان مکانیسمی برای تسهیل اینگونه رفتار ها بوده است .در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ دانشمندان ۲۷۰ صدای مختلف را از بین ۲۲۰ساعت صدای ضبط شده شناسایی و بر اساس تکرار پذیری اصوات آنها را به شش گروه  مختلف دسته بندی کرده اند. به عنوان مثال صداهایی که در طول مهاجرت در رودخانه تا سواحل  لانه سازی استفاده می شوند دارای فرکانس پایینی هستند که احتمالا به اصوات امکان پیمودن مسافت های طولانی تر و قابلیت ارتباط با سایر لاکپشت ها را می دهند. صداهای تولید شده در طول لانه گزینی فرکانس بالاتری دارند، احتمالا به این علت که این اصوات در آب های کم عمق و هوا بهتر منتقل میشوند. بیشترین تنوع اصوات توسط ماده ها  استفاده می شود و دانشمندان حدس می زنند که این اصوات ممکن است برای تصمیم گیری درباره ی یک محل لانه سازی خاص و یا هماهنگ سازی حرکت لاکپشت ها استفاده شود. نوزاد ها هم قبل از خروج از تخم صدا تولید می کنند. زیست شناسان حدس می زنند که این اصوات ممکن است برای هماهنگی بیرون آمدن گروهی از تخم باشد. از سوی دیگر ماده ها هم به اصوات تولید شده توسط نوزادهای تازه از تخم خارج شده جواب می دهند که احتمالا نوزادان را به سمت آب هدایت می کند. با استفاده از فرستنده های  متصل شده به لاکپشت ها زیست شناسان متوجه شدند که نوزادان درکنار یکدیگر باقی مانده و برای بیش از دوماه به همراه ماده های بالغ مهاجرت می کنند. مطالعاتی مانند این روابط پیچیده محیط و افراد یک گونه را نشان می دهند و بر اهمیت حفاظت از این گونه ها تاکید دارد. در حال حاضر این لاکپشت ها به خاطر استفاده از گوشت و تخمشان در خطر انقراض قرار دارند.