اگر از خوانندگان همیشگی سایت WeAre.ir بوده اید، حتما مطالب گذشته در مورد مضرات سیگار کشیدن را به یاد دارید. همچون:

همه خوب می دانیم که از بهترین راه های خودکشی سیگار کشیدن است. تصویر زیر مطلب فوق را به زیبایی به تصویر کشیده است.

مضرات سیگار کشیدن