یک متخصص ژنتیک با بیان اینکه مسائل اقتصادی و فرهنگی بر انتخاب جنسیت نوزاد تاثیر بسزایی دارد، گفت: انتخاب جنسیت نوزاد امروزه در آزمایشگاه صورت می‌گیرد که به صورت صددرصد نمی تواند پاسخگو باشد.

دکتر سعید رضا غفاری گفت: انتخاب جنسیت فرزند از دیرباز یکی از آرزوهای بشر است، چه بسا خانواده‌هایی که به علت نداشتن یکی از دو جنس (به ویژه فرزند پسر) دچار مشکل شده‌اند یا خانواده‌هایی که سال‌ها به امید داشتن یکی از دو جنس تعداد زیادی بارداری و با فاصله زمانی کم تجربه کردند که باعث شده است سلامت مادر به خطر بیفتد و همچنین هزینه‌های زیادی به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در کشورهای آسیایی ترجیح بر داشتن فرزند پسر است و افراد تمایل دارند که ترکیب جمعیت را به سمت مذکر سوق دهند و این خود متاثر از قانون و اقتصاد است که تفاوت گذاشتن در جنسیت فرزند را به وجود می آورد.
این متخصص ژنتیک خاطرنشان کرد: انتخاب جنسیت می تواند دلایل پزشکی، فرهنگی، اجتماعی، قدرتی و حیثیتی را به همراه داشته باشد، به طوری که بعضی از فرهنگ‌ها داشتن فرزند پسر را وظیفه فرهنگی و مذهبی خود می‌دانند و یا زنانی که برای آنها داشتن فرزند پسر قدرت محسوب می‌شود.
غفاری در پایان تصریح کرد: انتخاب جنسیت نوزاد امروزه در آزمایشگاه صورت می گیرد که به صورت صددرصد نمی تواند پاسخگو باشد و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد می تواند اطمینان از تولد جنسیت دلخواه دهد.