در یک نمایش تند و تلخ از مقاومت مسالمت آمیز یک زن فلسطینی در روستای بیلین، در نزدیکی رام الله،  باغچه ای پر از گل   که در داخل نارنجک های اشک آور گازی که از سوی اشغالگران اسرائیلی به سوی مردم محلی پرتاب شده است، پرورش داده است. گل ها در یک قطعه زمین واقع در منطقه ای که توسط فلسطینی ها دو سال پیش در دادگاه نجات داده شد، پرورش یافته اند. استفاده از سلاح به عنوان یک گلدان، ایده ای قدرتمند و حرکت فرهنگی ارزشمندی می باشد که در جنگی نابرابر که بسیاری از مردم از خشونت به ظاهر بی پایان و جنگ خسته شده اند، می تواند اوج انسانیت را به رخ اشغالگران بکشد. در واقع، روح خلاق انسان همیشه در پی کسب آزادی، زیبایی و تعالی است خواه در زیر موشکباران باشد و خواه در جنگ. به امید روزی که تک تک انسانها طعم شیرین آزادی و دنیای بدون جنگ را بپشند.

tear-gas-flower-pots-palestine-1

tear-gas-flower-pots-palestine-2

tear-gas-flower-pots-palestine-3

tear-gas-flower-pots-palestine-4

tear-gas-flower-pots-palestine-7

tear-gas-flower-pots-palestine-8

tear-gas-flower-pots-palestine-6

tear-gas-flower-pots-palestine-10

tear-gas-flower-pots-palestine-11

tear-gas-flower-pots-palestine-12