امروزه…

امروزه مقوله خون آشام (Vampire) بحث داغ محافل شده است که دلیل آن را نیز می توان به فیلم های موفق ساخته شده اخیر در این مورد دانست. از جمله می توان به فیلم گرگ و میش (The Twilight) و یا سریال دیدنی خاطرات یک خون آشام (The Vampire Diaries) اشاره کرد. شاید دلیل موفقیت اینگونه فیلم ها را در نگاه متفاوت به این مقوله و جدا شدن از تفکر معمول که خون آشام ها را قاتلان خونریز بی عاطفه که جز به فکر فرو کردن نیش خود در گردن مردم بیگناه نیستند دانست. چرا که این فیلم ها بر گرد ژانر عاشقانه و درام می گردند و مقوله خون آشام بودن افراد تنها برای خرق عادت و دادن قدرت های ماورایی به شخصیت هاست و با توصیف بالایی که از خون آشام ها می شود چونانکه از هر نظر از آدمی برتر هستند شما نیز برای تبدیل به یک خون اشام بی میل نخواهید شد.

افسانه خون آشام ها (2)

اما حقیقت خون آشام ها چیست؟
خون‌آشام در افسانه‌ها و خرافات مردم اروپا، موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم می‌مکد. در این تخیلات، خون‌آشام‌ها دندان‌های نیش‌بلندی دارند که با آن‌ها از گردن زندگان خون می‌مکند، و معمولاً دارای قدرت‌های فوق بشری از جمله زندگی جاوید هستند. در داستان‌های زیادی خون‌آشام‌ها مردم را به بردگی می‌کشند و خود آنها را نیز به خون‌آشام تبدیل می‌کنند. رسم بر این است که برای دور کردن خون آشام‌ها طلسم‌های ویژه‌ای استفاده شود. برای کشتن او باید سرش را از تن جدا کرد و یا تکه چوبی را به قلب او فرو کرد.قصه خون آشامها به شکل امروزی در قرن شانزدهم و از بالکان پا گرفت.در قرن هفدهم مسافرانی که از بخش مرکزی اروپا می آمدند افسانه های هولناکی از موجودات خون آشام و خبیث نقل میکردند.وحشت خون آشامها در مجارستان قرن هجدهم آنچنان گسترش یافت که هیئتی از طرف دولت مجارستان مسئول بررسی موضوع شد.
در افسانه ها آمده است که خون اشام ها دارای ۲دندان نیش بلند هستند که در گردن قربانی فرو میکنند و انها را میکشند. افسانه ها قدرتهایی فوق طبیعی به این موجودات نسبت میدهند .آنها میتوانند از گوری به عمق ۲ متر از میان خاک و سنگ بیرون بیایند.میتوانند خود را یه شکل گرگ و خفاش درآورند یه به آسانی تبدیل به مه شوند و از سوراخ کلیدها رخنه ی درها بدرون اتاقها بخزند.

افسانه خون آشام ها (4)

قدرت خون آشام ها

آنها قدرت هیپنوتیزم دارند که به آنها امکان میدهد قربانیان خود را از مقاومت بازدارند و خاطره های ترسناک را از ذهن بزدایند.صبح روز بعد از حمله ی خون آشامها قربانی تنها خستگی غیر عادی احساس میکند که به گمان او نتیجه ی کابوسی است که شب قبل یده است.
همچنین از عدم توانایی خون آشام ها از راه رفتن در زیر نور خورشید سخن به میان می آید و به همین سبب حمله خون آشام ها اغلب در شب رخ می دهد. در مقابل خون آشام ها با آن قدرت های ماورایی و زندگی جاوید، گرگ نما ها هستند که بر طبق افسانه گاز یک گرگ نما حتما خون آشام را خواهد کشت.

افسانه خون آشام ها (3)
خون‌آشام‌ها از باورهای خرافی به ادبیات کلاسیک و نوین جهان وارد شده‌اند و امروزه کتاب‌ها و فیلم‌های فراوانی با داستان‌های متفاوت در مورد آنها ساخته می‌شود. مشهورترین شخصیت خون‌آشام در عرصهٔ ادبیات، دراکولا نام دارد که زادهٔ ذهن برام استوکر نویسندهٔ بریتانیایی است.
این مطلب تنها جهت اطلاع و آگاهی شما از این افسانه ها و خرافات بود.

منابع: