اخطار:
مطلب ذیل حاوی تصاویر دردناک شکنجه و اعدام  است. لذا اگر بیماری قلبی، روح لطیف و یا حال خوشی دارید، ساعات خود را با دیدن این تصاویر خراب نکنید. برای بازگشت به صفحه اول سایت اینجا کلیک کنید.

تصاویر زیر شکنجه و اعدام هایی است که در قرن ۱۹ توسط شورشیان صورت گرفته است.

شکنجه و اعدام (13)
شکنجه و اعدام (12)
شکنجه و اعدام (11)
شکنجه و اعدام (10)
شکنجه و اعدام (9)
شکنجه و اعدام (8)
شکنجه و اعدام (7)
شکنجه و اعدام (6)
شکنجه و اعدام (5)
شکنجه و اعدام (4)
شکنجه و اعدام (3)
شکنجه و اعدام (2)
شکنجه و اعدام (1)