اشیاء غیرممن عمدتا در نگاه اول ساده و منطقی به نظر می رسند، اما با نگاه نزدیک تر جنبه های در آن پیدا خواهید کرد که درک و حس کردن آن چندان راحت نیست. هنرمندان زیادی وجود دارد که اشیاء غیر ممکن نظیر مثلث غیر ممکن، موزائیک توهم و … را می سازند. در این میان هنرمند سوئدی Oscar Reutersvard به عنوان پدر اشکال غیر ممکن شناخته می شود. وی اولین کسی بود که این اشکال را ساخت.

اشکال غیرممکن

اشکال غیرممکن

اشکال غیرممکن

اشکال غیرممکن