به مناسبت روز بین المللی بدون خودرو، برخی از دوچرخه سواران لتونی دست به ابتکار جالبی زدند. آنها با آویزان کردن قابی به شکل بدنه خودرو به دوچرخه های خود نشان دادند که استفاده از خودرو نسبت به دوچرخه چه فضای بیشتری را اشغال می کند و باعث ترافیک های شدیدی می شود. آن ها با این عمل نمادین خود یادآور شدند که استفاده از دوچرخه می تواند فضای کمتری را اشغال کند و از بار ترافیکی بکاهد. علاوه بر این استفاده از دوچرخه باعث کاهش گازهای گلخانه ای می شود و برای کارمندانی که تمام طول روز پشت میز خود نشسته اند بسیار مناسب است.