آب

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۵٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها ۲ درصد از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک خوراکی غیرقابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

چهارمین حالت آب

پژوهشگران آزمایشگاه ملی «اوک‌ریج» می‌گویند وقتی آب در فضایی کوچک تحت فشاری عظیم قرار می‌گیرد، رفتارهای کوانتومی نشان می‌دهد و در وضعیت «تونل‌زنی» قرار می‌گیرد. این چهارمین حالت آب پس از حالت‌های جامد، مایع و گاز است.
فیزیک کلاسیک می‌گوید اگر توپی را به دیواری شوت کنید، قطعاً از دیوار برمی‌جهد؛ اما بر‌اساس فیزیک کوانتومی علاوه بر بازگشت توپ، احتمال دارد که توپ تونل زده و در آن‌سوی دیوار پدیدار شود‌ یا همزمان در دو سوی دیوار دیده شود، یا جایی درون دیوار به دام بیفتد. این همان چیزی است که پژوهشگران دیده‌اند.

چهارمین حالت آب
نمونه‌های حالت جدید آب در کانال‌های شش‌وجهی بسیار ریز موجود در یاقوت معدنی کشف شده که جواهرات زمرد آبی و زمرد سبز را از آن استخراج می‌کنند. پهنای این کانال‌ها به‌اندازه‌ی پنج اتم است و در عمل، همانند قفسی عمل می‌کنند که یک مولکول آب را حبس می‌کند.
پژوهشگران با آزمایش پراکندگی نوترون روی یاقوت معدنی متوجه شدند اثرات مربوط به اتم‌های هیدروژن همزمان در شش جهت‌گیری مختلف ظاهر می‌شوند و این به آن معنی است که این اتم‌ها توزیعی حلقوی دارند که از ویژگی‌های تونل‌زنی کوانتومی است.