این تصویر توصیه نامه یک مسوولان شبه دولتی است:

این تصویر توصیه نامه یک مسوولان شبه دولتی است:

دقت کنید که توصیه نویس و مخاطب توصیه هر دو دکتر هستند و احتمالا (!) بیش از من و شما به حساسیت تشخیص یک پزشک قلب و… آگاهی دارند!

البته انتشار این عکس به معنای زیر سوال بردن جانبازان و عزیزانی که با زحمت خود به چایی رسیدند نیست بلکه مقصود تحلیل تفکر آقای دکتر … “رییس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان” است.

و این هم دستخط امیرکبیر:

 دستخط امیرکبیر

قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ همایونی به شکستن لبه‌ نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده ‌بودم به توصیه‌ عمه‌ خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی‌حضرت بدانند که اداره‌ امور مملکت به توصیه‌ عمه و خاله نمی‌شود.

زیاده جسارت است، تقی

به امضا زیر نامه هم دقت کنید نوشته تقی، ننوشته صدراعظم دکتر! امیر تقی خان فراهانی (امیرکبیر)، فقط نوشته تقی!!!