جدا از میلیونها تصادفی که هر ثانیه در جهان اتفاق می افتد و عده بسیاری را مجروح و یا به کام مرگ می فرستد، تصادفاتی نیز بوقوع می پیوندد که پیش از آنکه شما را ناراحت کنند، به خنده وا می دارد تا به حماقت این بزرگواران احسنت گفته و خداوند را بواسطه نبودن در این جرگه شکر!
در ادامه تصاویر چندین تصادف که تنها بواسطه حماقت رانندگان رخ داده را با هم می بینیم.

احمقانه ترین تصادفات جهان (1)
احمقانه ترین تصادفات جهان (2)
احمقانه ترین تصادفات جهان (3)
احمقانه ترین تصادفات جهان (4)
احمقانه ترین تصادفات جهان (5)
احمقانه ترین تصادفات جهان (6)