این اثر زیبای هنری هنوز بعد از ۱۷ سال از google earth قابل مشاهده می باشد. بیابان جاییست که انسان بینهایت را تجربه می کند.

این کار، توسط D.A.S.T. Arteam، بین سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ ساخته شده است. ۸۰۰۰ متر مکعب از شن و ماسه برای نصب و راه اندازی این اثرهنری که ۱۰۰.۰۰۰متر مربع از بیابان یعنی بین دریای سرخ و طیف وسیعی از کوه های آتشفشانی باستانی در منطقه صحرای شرقی مصر اشغال کرده، بکار برده شده است. این اثر هنری شامل یک مارپیچ عظیم از مخروط ها و چاله هااست که در مرکز آن یک استخر آب زیبا خودنمایی می کند. همینطور که بیننده به سمت مرکز آن پیاده روی می کند مخروط های بتدریج کوچکتر باعث می شود که بیننده احساس کند که آنها در حال رشد و بزرگتر شدن هستند.
مراحل ساخت آن: