کنسول بازی Xbox شما انرژی زیادی اتلاف می¬کند. انرژی معادل کل انرژی مصرفی کشور انگلستان. خوب البته نه فقط کنسول بازی شما، بلکه مجموع انرژی تلف شده از Xbox ها، پرینترها، تلویزیون¬های جدید و ۱۴ میلیارد وسیله متصل به شبکه در سراسر جهان، مقدار بسیار زیاد انرژی، معادل کل انرژی مصرفی انگلستان را تلف می¬کنند. این انرژی تنها انرژی نشتی از ابزارهای الکترونیکی نیست که به سختی و برای کاهش آن نیاز به تغییر تکنولوژی باشد. بلکه انرژی است که به راحتی و با تکنولوژی کنونی نیز قابل صرفه¬جویی است.
آژانس بین¬المللی انرژی(IEA) در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است موضوع مصرف انرژی محصولات متصل به اینترنت را بررسی کرده است و مدعی شده است می توان ۶۵ درصد مصرف این محصولات را کاهش داد. بنابر اطلاعات این آژانس وسایل متصل به اینترنت در جهان ۶۱۶ تراوات ساعت انرژی در سال ۲۰۱۳ مصرف کرده¬اند که می توان ۶۵ درصد این میزان یعنی ۴۰۰ تراوات ساعت را به سادگی و با استفاده از فناوری کنونی کاهش داد.
مدیر اجرایی (IEA) در این باره می¬گوید: رواج دستگاه¬های متصل به اینترنت مزایای فراوانی برای بشر دارد ولی هزینه¬های آن بسیار بالا است. علاوه بر تولید گازهای گلخانه¬ای برای تامین این میزان انرژی، مصرف¬کنندگان این وسایل باید هزینه انرژی این دستگاه ها را بپردازند. انرژی اتلاف شده مربوط به زمانی است که کنسولهای بازی، تلویزیونها و یا وسایل جدیدتر متصل به شبکه چون یخچال، در حالت آماده¬باش خود هستند. در این حالت این وسایل انرژی زیادی را برای نگهداری ارتباط با شبکه مصرف می-کنند.

سه راهی برق
برای حل این مشکل راه¬های بسیار ساده و ارزانی وجود دارند. استفاده از پروتکل¬های ارتباطی مناسب و طراحی خوب نرم افزارها، می¬تواند این میزان را کاهش داد. علتی که تولیدکنندگان حاضر نیستند طراحی¬های خود را به روز کنند، ضعف¬ قوانین است. شاید بتوان با توسعه قوانین و استفاده از راهکارهایی چون برچسب انرژی این موضوع را تا حد زیادی حل کرد.