چینی ها که این روزها در حال فتح رکوردها هستند، این بار می خواهند با افتتاح بلند ترین راه آهن جهان، این کشور را از طریق خط آهن به آمریکا متصل کنند. براساس طراحی های انجام شده؛ قرار است این خط آهن از شمال شرقی چین آغاز و پس از عبور از سیبری و تونلی که زیر اقیانوس آرام عبور می کند و گذر از آلاسکا و کانادا به آمریکا برسد. مهم ترین بخش این خط آهن تونلی است که باید از زیر تنگه برینگ دوقاره آسیا و آمریکا را به هم متصل کند؛ تونلی که حدود ۲۰۰ کیلومتر طول خواهد بود و بلندترین تونل زیر این جهان خواهد بود. در حال حاضر تونل مانش در زیر دریای شمال که از فرانسه به انگلستان می رود با ۵۰ کیلومتر طول، بلندترین تونل زیر آبی فعلی در جهان است. این پروژه به نام ” خط چین- روسیه- کانادا- آمریکا” شناخته خواهد شد و با ۱۳ هزار کیلومتر از راه آهن سراسری سیبری- طولانی ترین راه آهن فعلی جهان- طولانی تر خواهد شد. این خط آهن برای عبور قطارهایی با سرعت ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت ساخته خواهد شد و با این سرعت سفر از شمال شرقی چین به آمریکا ۲ روز طول خواهد کشید. به جز اینها پکن دو پروژه دیگر در دست بررسی دارد که اولی این کشور را به سنگاپور و دیگری به لندن متصل خواهد کرد.