پنکه بدون پره

این پنکه جدید به نام Dyson Fann بدون داشتن پره و با استفاده از تکنولوژی جدید هوا را به درون میکشد .سپس به جلو میوزد … بی خطر، شیک و زیبا .

خمیرداندان دوطرفه

 

 

بی انتها USB

 

گلدان ریلی!.

 

 

سوزن خیاطی ..بدون  نیاز به آب دهن و تنگ کردن چشم!

با کمی فشار باز میشود ونخ را عبور میدهند

 

 

مسواکی که خودش خبر دار می ایستد!