گذشته از معنای استعاری عبارت “پول کثیف” (که گیر من و شما نمی آید)، همه پول هایی که در جیب و کیف ما قرار دارند، جزوه کثیف ترین اشیای دور و برمان رده بندی می شوند. بررسی های ژنتیک روی باکتری های اسکناس ها نشان داده، تعداد حیرت انگیزی از انواع مختلف باکتری ها روی این کاغذهای چرک از دستی به دست دیگر منتقل می شوند. نتایج این آنالیز ژنتیک پرده از حضور ۳۰۰۰ نوع باکتری مختلف روی پول برداشته. پیش تر از این با بررسی های میکروسکوپی تعداد بسیار کمتری از باکتری ها روی اسکناس شناسایی شده بودند، اما آنالیز های ژنتیک به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری رباره انواع باکتری های خطرناک روی پول صحبت کنیم. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مولکول های DNA غیر انسانی روی اسکناس ها همچنان غیر قابل شناسایی باقی مانده اند و این یعنی شاید تا ۱۰ هزار گونه باتری دیگر روی پول زندگی کنند که هنوز اطلاعات ژنتیکی آنها را شناسایی نکرده ایم. یکی از شایع ترین باکتری های روی اسکناس، باکتری مولد جوش و آکنه است. باکتری های مولد التهابات گوارشی، زخم معده و اثنی عشر، سینه پهلو، مسمومیت های غذایی و عفونت های استافیلوکوکی مثل گلودرد از دیگر مهمانان جیب های ما هستند. از همه بدتر برخی باکتری هایی که روی اسکناس ها زندگی می کنند، حامل ژن هایی هستند که آنها را در برابر تمام آنتی بیوتیک ها مقاوم می کند و همین موضوع اسکناس ها را به خطری بزرگ برای سلامتی کل انسان ها به ویزه در برابر بیماری های مقاوم تبدیل کرده است. گرمای مناسب بدن انسان اسکناس ها را همواره گرم و مناسب رشد باکتری ها نگه می دارد و تعرق بدن نیز رطوبت، املاح و مواد غذایی مورد نیاز آنها را تامین می کند. به این ترتیب جیب های ما، بانک ها و دیگر جاهایی که با اسکناس سروکار دارند، مکان های مناسبی برای آغاز همه گیریهای خطرناک و نسل برانداز آینده زمین هستند.