با استفاده از تجهیزات پیزو الکتریک (موادی که هنگام حرکت انرزی تولید می کنند) می توان ۱۲ میلی وات انرزی موجود در یک قطره باران را استخراج کرد. طی یک سال، این میزان به حدود ۰/۰۰۱ کیلووات در مترمربع می رسد که برای به راه انداختن یک حسگر راه دور کافی است. البته ایده بهتر استخراج انرزی قطرات باران، جمع آوری و به کارگیری آنها برای به کار انداختن توربین است متوسط سالانه بارش جهان حدود ۷۱۵ میلی متر است که بارش ان روی خانه ای با مساحت ۸۰ مترمربع، می تواند سالانه یک کیلو وات انرزی تولید کند. این میزان برای روشن نگاه داشتن یک لامپ ۱۵ وات به مدت ۴۵ ساعت کفایت می کند. با این وجود، این میزان در مقایسه با انرزی خورشیدی به مراتب کمتر است؛ انرژی که در هر متر مربع می توان از نور خورشید بدست آورد، ۶۰ هزار برابر بیشتر از انرژی حاصل از باران است.